"Битката при Одрин"

Исторически миниатюри от калай

Комплект на шах

"Варягите"

История на норманските завоевания

Настолна игра

"Археолозите"

Стратегия за търсене на сокровища

Настолна игра

Исторически миниатюри

Художествена 3D живопис